Kedali.se

Om oss

I oktober 2020 flyttade KEDALI Sweden AB till industriregionerna i Skellefteå, Sverige. Företaget är specialiserat på utveckling och tillverkning av precisionskomponenter för litiumjonbatterier och strukturella delar för batterikomponenter. Bland KEDALIs kunder finns åtta av de tio största tillverkarna av litiumjonbatterier i världen. Den svenska anläggningen i Skellefteå byggdes och utrustades från oktober 2021 till maj 2022. I slutet av 2023 skulle man börja bygga ytterligare en anläggning som skulle vara dubbelt så stor som den nuvarande anläggningen. Tiotals miljoner euro har investerats i projektet och mycket mer kommer att investeras under de kommande åren. För att driva ytterligare expansion satsar företaget för närvarande i större utsträckning på utveckling och utbildning av sin personalstyrka. Målet är att anställa cirka 280 personer på platsen för att möta den ständigt växande efterfrågan på e-mobilitetsmarknaden.