Kedali.se

Whistleblowing Policy
Last Updated On 09-Apr-2024
Effective Date 09-Apr-2024

 

På Kedali uppmanar vi alla medlemmar i vår arbetsstyrka och associerade intressenter att komma fram med alla misstankar om felbehandling.

 

Det åligger oss alla att upprätthålla etiska standarder och varna de relevanta myndigheterna om det finns någon avvikelse från Kedalis uppförandekod eller juridiska stadgar. Kedali har nolltolerans för vedergällning mot alla som rapporterar fel i god tro.

 

Exempel på anmälningsbara överträdelser inkluderar antitrustbrott, bedrägliga aktiviteter och fall av korruption. Dessutom bör allvarliga fall av diskriminering eller trakasserier inte förbli orapporterade.

 

Vi vill att du tar kontakt med deras närmaste chef eller nästa ledningsnivå; Sök hjälp från HR-avdelningen. Alternativt kan du skicka en rapport via den externa whistleblowing-plattformen, Whistleblow, Klicka Här.

 

För att gå till rapporteringssystemet för whistleblower eller skriv in följande URL i din webbläsare: https://whistleblow.vismadraftit.se/kedali-sweden-ab med möjlighet att vara anonym.

 

Notera! Inkludera inte känsliga personuppgifter om någon person som nämns i din rapport om det inte är nödvändigt för att beskriva din oro.

 

För mer information, ladda ner Whistleblowing Policy genom att klicka längst ner nedan,

,